Kancelaria adwokacka Proniewski Przybyłka s.c z siedzibą w Krakowie oferuje obsługę prawną dla klientów korporacyjnych, indywidualnych oraz klientów z sektora publicznego. Dzięki wszechstronności zespołu Proniewski Przybyłka jest on w stanie podjąć stałą współpracę z danym klientem lub zaangażować się w realizację konkretnych zadań. Dziedziny prawa, w jakich specjalizuje się Kancelaria Proniewski Przybyłka, obejmują prawo gospodarcze, korporacyjne, upadłościowe i podatkowe, prawo pracy oraz prawo własności intelektualnej. Wśród branż, w obrębie których działa zespół Proniewski Przybyłka należy wymienić sektor nieruchomości, sektor handlowy i usługowy, turystyczny, gastronomiczny, sektor projektów startupowych i inwestycyjnych, a także branżę e-commerce, IT, edukacyjną i medialną.

Wśród klientów kancelarii znajdują się podmioty zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami – wspólnoty mieszkaniowe, inwestorzy indywidualni, zarządcy nieruchomości i inni. Świadczone usługi prawne obejmują w tym przypadku m.in. prowadzenie spraw windykacyjnych, przygotowywanie dokumentacji wspólnotowej czy doradztwo. Kolejna grupa klientów to m.in. detaliczne sieci handlowe, hotele, restauracje, sieci agencyjne handlowe i usługowe oraz indywidualne przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Kancelaria współpracuje z tego typu podmiotami, np. w zakresie stałej obsługi prawnej, prowadzenia sporów pracowniczych i konsumenckich oraz przy realizacji fuzji, przekształceń czy konsolidacji. W sektorze turystycznym klienci mogą liczyć na pomoc przy tworzeniu i weryfikacji umów branżowych oraz przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych. Z usług prawnych korzystają też firmy informatyczne, programistyczne i sklepy internetowe. Wśród tych usług jest m.in doradztwo w kwestiach związanych z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, prawem konkurencji czy też przygotowywanie i weryfikacja regulaminów portali bądź sklepów internetowych. Z kolei w branży związanej z edukacją i mediami kancelaria obsługuje takie podmioty, jak szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, firmy szkoleniowe czy wydawców prasy specjalistycznej. Dla klientów z tego sektora prowadzone są m.in. szkolenia prawne, otrzymują oni również prawne wsparcie przy zamówieniach publicznych bądź przy tworzeniu specyficznych dla branży umów.

Oprócz powyższych zadań kancelaria podejmuje się też współpracy przy tworzeniu spółek i rozwiązań inwestycyjnych. W tym obrębie współpracuje z inkubatorami przedsiębiorczości, inwestorami i funduszami inwestycyjnymi.

Address

Our Address:

ul. Konopnickiej 5/4 30-302 Kraków

GPS:

50.0527917, 19.929073600000038