STYMULUS jest Niepubliczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną. Ta krakowska placówka powstała w celu zapewnienia wsparcia rodzicom i ich dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, językowymi i edukacyjnymi. Wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin zajmują się problemami dysleksji, alalii, afazji, autyzmu i zespołu Aspergera u dzieci i młodzieży. Aby wspierać rodziców, poradnia oferuje warsztaty i szkolenia, aby dzielić się wiedzą i ważnymi informacjami. Założeniem STYMULUSa jest praca zespołowa, w której rodzice mają swój aktywny udział.

Bardzo ważnym aspektem jest czas rozpoczęcia terapii. Nowoczesne narzędzia i dostateczna wiedza, którą dysponuje STYMULUS, pozwalają na postawienie diagnozy jak najwcześniej, czyli już w pierwszych miesiącach życia. Dzięki temu, bardzo wcześnie można rozpocząć terapię. Działania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka często są gwarancją terapeutycznego sukcesu. Dzięki profilaktyce i wczesnemu podjęciu leczenia, można zapobiec chorobie. Innym bardzo ważnym czynnikiem, od którego zależy proces terapeutyczny, jest sam terapeuta, który powinien posiadać odpowiednią wiedzę, wykształcenie i podejście do pacjenta i jego rodziny. Logopeda, neurologopeda, pedagog, psycholog – każdy terapeuta w placówce spełnia wymagane kryteria. W ofercie poradni znajduje się terapia pedagogiczna indywidualna, terapia pedagogiczna grupowa oraz terapia logopedyczna i neurologiczna. STYMULUS oferuje również terapię zaburzeń mowy i komunikacji oraz logopedię estetyczną dla młodzieży i dorosłych wraz z konsultacjami logopedycznymi dla rodziców i opiekunów.

Prowadzone są także zajęcia z fizjoterapii dzieci i niemowląt z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Szczególnie ciekawą formą terapii może być terapia integracji sensorycznej, która jest także oferowane przez poradnię STYMULUS.

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie poradni stymulus.pl, gdzie w razie pytań można skontaktować się online poprzez formularz kontaktowy.

Address

Our Address:

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5

GPS:

50.0647555, 19.93418500000007

Telephone: